خدمات

مراحل اجرای یک پروژه ساخت و ساز

مشاوره

طراحی

نظارت

اجرا

برای اینکه پروژه‌ی ساختمان‌سازی مطمئن و اصولی باشد، به تخصص و تجربه‌ی مشاور ساخت و ساز نیاز است. ممکن است کارفرما گمان کند که حضور مشاور نیاز نیست و ممکن است که عدم حضور مشاور تا پایان پروژه مشکلی ایجاد نکند؛         اما در صورت بروز مشکل هزینه‌هایی که به کارفرما تحمیل می‌شود غیرقابل جبران است و قطعا از هزینه‌ی استخدام مشاور بیشتر خواهد بود.

مشاوره ساخت و ساز در پروژه‌های بزرگ ضروری است؛ اما این موضوع به این معنی نیست که در پروژه‌های کوچک نیاز به مشاور نیست. در پروژه‌های کوچک نیز به‌کارگیری فن و تجربه‌ی یک مشاور ساخت و ساز بسیار مفید است.                  شما می‌توانید در پروژه‌ی بازسازی خود نیز از مشاور کمک بگیرید. مشاوران چالش‌های پروژه‌های شما را برطرف می‌کنند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

افراد درگیر در یک پروژه‌ی ساختمانی در تمام مراحل به مشاوری در کنار خود نیازمندند. این مراحل شامل مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و در هنگام اتمام اجرا است. حضور مشاور در مراحل یاد شده برای شما آرامش خاطر به همراه دارد. شما با استخدام مشاور ساخت و ساز از بهینه بودن پروژه‌ی خود و رفع چالش‌ها اطمینان خواهید داشت.                                                مشاوره‌های حقوقی و اجرایی از حوزه‌های مهم مشاوره در حوزه‌ی ساخت و ساز است.